Koentje Kikkerbeet

Illustraties en tekst van Hermien IJzerman
Muziek: Joh. Veeken-Bakker
Uitgeverij: W.P. van Stockum en Zoon
's-Gravenhage 1943
muziekprentenboek

Bekijk en lees hier het hele boekje!

 

 

Hermina Woutera IJzerman van Bemmelen werd in 1902 te Batavia geboren.
Vanaf haar tiende jaar was zij al druk in de weer met het schrijven van verhaaltjes en met tekenen.

Op zeventienjarige leeftijd kwam zij naar Nederland, waar ze in 1927 te Den Haag in het huwelijk trad met Egbert IJzerman. 
Samen kregen zij vier kinderen.

Onder invloed van het gedachtengoed van Rudolf Steiner kwam zij tot een antroposofische levensbeschouwing.

Tot in de jaren tachtig blijft Hermien IIzerman actief. Zij schrijft dan nog een schoolboekje met rijmpjes en toneelstukken voor de Vrije School.

Menno en Moro

Menno en Moro
Wereldbibliotheek 1946

Een jonge graaf raakt bevriend met een jonge stalknecht. Samen beleven ze allerlei avonturen, ontmoeten op de markt een man die met aapjes optreedt, worden door gemene zigeuners ontvoerd en komen tenslotte na lange tijd weer veilig thuis.

Andere prentenboeken, o.a.:
Hansje Stoffel, Amsterdam Wereldbibliotheek 1938
Kindje Hop, Amsterdam, Ploegsma 193