Boekenmuseum

www.boekenmuseum.nl

         
   
    zoeken
   


     
Van de volgende bronnen is gebruikgemaakt:  
Wormcruyt met suycker; Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur; integrale herdruk van uitgave 1950 D.L. Daalder
Prentenboeken - Ideologie en Illustratie 1890-1950 Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle
Lexicon Nederlandstalige auteurs,
Het Spectrum 1964
Josien Moerman (samenstelling)
Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 1 t/m 5, gedigitaliseerde en gecodeerde versie van alle 1863 lemmata uit deel 1 t/m 5  
Vergeten Cultuurdragers, de Tielse Uitgeversfamilie Campagne 1819-1919 J. Landwehr
Normen en waarden in meisjesliteratuur. De (her)waardering van een genre Helma van Lierop-Debrauwer
De goede kameraad - Honderd jaar kinderboeken Toin Duijx & Joke Linders
Encyclopedie van de jeugdliteratuur Jan van Coillie, Joke Linders, Selma Niewold, Jos Staal
Auteursmappen van de openbare bibliotheek  
Koninklijke Bibliotheek bestanden  
De hele Bibelebontse berg
De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van middeleeuwen tot heden
Querido, 1990 Amsterdam
Lexicon Nederlandstalige auteurs Josien Moerman

Het copyright en beeldrecht op een aantal foto’s van boeken en personen ligt bij de respectievelijke uitgeverijen en of tekenaars. De meeste foto's zijn scans van eigen collectie.

Heeft u bezwaren tegen het plaatsen van tekst, illustratie of foto op deze site, laat het ons dan weten via het contactformulier
Deze site is niet commercieel, doch uitsluitend een hobby.
De op deze site getoonde boeken zijn niet te koop!

     
     
      20-09-2010
gam hoving