Boekenmuseum

Jeugdliteratuur - Kinderboeken - Goeverneur

         
   
    zoeken
   


       

Goeverneur's Nieuw Fabelboek

foto 1
  Prettige deuntjes en liedjes
Te Groningen, Bij J.B. Wolters, 1890
Fabel- en Versjesboek 11
Tweede Deeltje
Tiende Druk
Stoomdrukkerij van J.B. Wolters


Een paar versjes:
 
LUILEKKERLAND

Kom, wie wil er met ons trekken
Naar het zoet Luilekkerland ?
Dar is 't land der lekkerbekken,
Waarnaar menig watertandt. -
Kijk, die daar eens heen mocht komen,
Kan goedkoop recht vroolijk zijn:
Melk en honig vloeit in stroomen,
Uit de rotsen .tapt men wijn.
0, wat daar niet valt te kluiven!

Daar is kost voor ieders mond;
Eenden, ganzen, kippen, duiven
Vliegen er gebraden rond;
Rolpens, worst, in dikke plakken,
Hebt ge zoo voor 't grijpen maar;
Lekkre visch, gestoofd, gebakken,
Staat voor iedereen er klaar.

Chinaasappelen en oranjes
Groeien er aan heg en struik;
Vijgen, druiven en kastanjes
Zijn voor iedereens gebruik.
Och, je hoeft je niet te bukken,
Appels, van het stuk een pond,
Vallen, eer je ze kunt plukken,
Je zoo, plof! maar in den mond.

Pannekoeken, zwart van krenten,
Zijn de steenen van de straat;
Flensjes, taartjes, appelpenten
Vindt ge, waar ge gaat of staat;
Ulevellen, chocolaadjes
Reegnen zoo maar op je neer;
0, z'n leven - 'k zeg je, maatjes! -
Vindt je nergens, nergens meer.
.
Ja, 't is daar een heerlijk leven,
Net een leven naar me keus;
Maar, wilt ge u er heen begeven,
Vriendjes, stoot dan niet je neus;
Want, zooals ik meen te weten,
Moet vor 't land een brijberg staan,
En daar eerst door henen te eten,
Zal niet zoo heel maklijk gaan'.

TIK TAK ~ TIK TAK!

Het Kind:
He, moeder, als ge mij zoo kust
En aan uw borst mijn hoofdje rust,
Dan is het, of ik met mijn oor
Daar ieder keer wat tikken hoor,
Net als ons kleine klokje doet;-
'k Hoor 't nu weer duidelijk en goed:
Tik tak, tik tak!
De Moeder:
Daar binnen tikt mijn hart, mijn kind!
Soms klopt dat langzaam, soms gezwind. -
Als ik de wondren Gods aanschouw,
Den glans der zon, des hemels blauw,
De sterren in een heldren nacht,
Dan slaat het rustig, stil en zacht:
Tik tak, tik tak!

Maar kind, mijn allerliefste schat!
Als ik jou zoo in de armen vat
En in de zacht blauwe oogen kijk,
Dan zie ik als in 't hemelrijk;
Dan wordt mij alles licht en hel,
En klop mij 't harte luid en snel:
Tik tak, tik tak!
En nu, kijk me aan eens, zooals 't hoort,
En luister goed naar moeders woord:
Zoo lang mij de oogen open staan,
Zoo lang dit hart in mij blijft slaan,
Nu langzaam eens en dan gezwind,
Zoo lang klopt het voor U, mijn kind!
Tik tak, tik tak!

 

   
     
      20-09-2010
gam hoving