De verborgen fontein


1960, 2e druk
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf
Omslag en bandtekening van Hans Borrebach (1e druk 1955)


1970
Witte Raven M 228
Herson

Nieuwsblad v. Z.-Holland en Utrecht:

"Het is een verhaal dat de lezeressen zal boeien. Het speelt voor een belangrijk deel in Frankrijk en de hoofdpersonen zijn rasechte Nederlanders, geŽntoureerd door een internationaal gezelschap jonge lieden, die allen levendig en kernachtig geschilderd zijn. Dit is geen boek dat dweept met onbestaande, ideaal levende mensen. Het is de beschrijving van de jeugd zoals die thans is, met alle spanningen en moeilijkheden, met alle onbesuisdheden en goede kwaliteiten.
Dit is een eerlijk boek, dat bestemd is voor hen, die in een gevoelige leeftijd verkeren. Een leeftijd waarin zij denken alles reeds te weten en van niemand gezegd willen worden. Het is gunstig dat de jeugd via dit prettige, rustige verhaal zo ongemerkt op de werkelijke inhoud van het leven wordt gewezen."

Chr. Hist. Nederlander:

De verloren melodie is nu eens een boek dat wij hartelijk kunnen aanbevelen. Wat dit boek zo bijzonder aantrekkelijk en aanbevelenswaard maakt, is de milde levenswijsheid, die uit dit boek spreekt.
De schrijfster heeft de hoofdpersoon Ronnie van Lelieveld zo echt en ongekunsteld voor ons gete- kend, dat zij een figuur is geworden, ons uit het hart gegrepen, omdat haar strijd met haar geweten om Jappe Huizinga zo eerlijk en oprecht is."

 

Hoofdpersonen:
Daan de Jager en Klaartje van 't Hoff

Inhoud:

Een van de hoofdpersonen in dit boek van Sanne van Havelte, dat weer deel uitmaakt van de be-kende reeks, is het populaire Daantje uit Hanna's vlucht, thans een volwassen Daan. 

Zijn hart trekt naar Zuid Afrika, het enorme gebied met zijn onmetelijke afstanden.
Hij jaagt een droom achterna: op de trappen van het Rijksmuseum in Amsterdam heeft hij een fotootje gevonden met op de achterkant geschreven: "Zo gaat Klaartje naar Zuid-Afrika". Omdat hij op het eerste gezicht verliefd is geworden, reist hij daar naar toe, geholpen door zijn werkgever die hem daar een klus heeft aangeboden.

Sanne van Havelte heeft door persoonlijk bezoek Zuid Afrika leren kennen en liefhebben. Vooral in de streek rond Durban heeft zij lange tijd vertoefd. Zij heeft de omgeving, de mensen, de leefwijze, de sfeer op zich laten inwerken en als resultaat hiervan een figuur als Klaart je van 't Hoff gecreŽerd, die met haar vader, een kunstschilder, vanuit Nederland naar dit gebied geŽmigreerd is en na een moeitevol begin tenslotte terechtkomt in een pension, dat danig verwaarloosd is doordat de eigenaresse alleen niet opgewassen is tegen de taak, verbonden aan het economisch leiden van een der gelijk bedrijf.

Oorspronkelijk hun entree gemaakt als pensiongast, vinden zowel Klaart je als haar vader in dit huis een taak, die hen in staat stelt met inzet van al hun capaciteiten het bedrijf op te werken en tot nieuwe bloei te brengen.

Dit ongewone gegeven, waarin Sanne van Havelte al haar impressies en ervaringen heeft kunnen verwerken, verleent dit boek een speciale bekoring.


Dit is het tiende deel uit de zogenaamde serie van 13 boeken. Deze boeken vormen samen een geheel.

De personen van dit komen we in andere delen ook weer tegen.

 

stamboom

De Maasbode:

Het gegeven is misschien een tikje fantastisch, maar door de geestige, pakkende manier waarop het door de schrijfster is verwerkt, vergeven we haar dit graag. Bovendien hebben alle lezeressen van Hanna's vlucht een warm plekje in hun hart voor het vroegere ,Daantje' en zijn ze natuurlijk benieuwd naar de lotgevallen van ,Daan'."

Vrouwenpost:

"De verborgen fontein lijkt ons een van de beste van Sanne van Havelte's bekende reeks bij elkaar
behorende boeken. Het boeiend beschreven Zuid-Afrikaanse milieu geeft er een aparte bekoring aan."

Utr. Nieuwsblad:

Sanne van Havelte heeft een lange reeks boeken voor en over jonge mensen geschreven, die uit- blinken door een fleurige frisheid en een diepe innigheid."

Nwe Zeister Crt:

"Echt en levend doorvoeld staan de personen voor ons. Dat maakt de sterkte van Sanne van Havel-te's meisjesromans uit: een sobere verteltrant, gewone mensen en toch een intrige, die de lezeressen boeit van begin tot eind. Een goed meisjesboek."

Stamboom familie Van Eek