Recensies

De serie boeken die Sanne van Havelte aan de oudere jeugd geschonken heeft en waarvan de delen elk een afgerond geheel vormen, terwijl ze toch bij elkaar horen, begon met Hun geheim. Daarna volgden Mieks moeilijkheden, Hanna's vlucht, Ietje's hongerkuur, In de storm, Het ene Talent, Toen kwam Tjeerd, De rozen van Hofwijck en De verloren melodie...(sic)

Dat deze schrijfster bij de opgroeiende jeugd geliefd is, behoeft nauwelijks vermeld. Het feit dat het merendeel van haar boeken reeds een vijfde druk beleefde, spreekt voor zichzelf. Dat niet alleen de jeugd, maar eveneens de ouderen haar boeken appreciŽren, getuigen de vele recensies.

De uitgever


Utrechts Nieuwsblad:

Sanne van Havelte heeft een lange reeks boeken voor en over jonge mensen geschreven , die uitblinken door hun fleurige frisheid en een diepe innigheid.

Trouw:

"De schrijfster verstaat de kunst een boeiend verhaal goed op te bouwen en haar figuren voor ons te doen leven.
Hoe fijntjes tekent ze (Sanne van Havelte) de half-Franse Maddy in "Toen kwam Tjeerd", de eenvoudige, echt Hollandse Lies in "Het ene talent", de temperamentvolle Juul in het stoere "In de storm". Behalve het fleurige vakantieverhaal van de "Stortbui", hebben deze boeken altijd een ernstige ondergrond, er is bij deze jonge mensen een zoeken naar, of een zich geborgen weten in God."

"Ons inziens is "In de storm" het beste van deze reeks. De jonge mensen in  deze boeken zijn mensen van vlees en bloed en geen schijnfiguren met lege filmheldgezichten. Soms verrast ze met uitstekende natuurbeschrijvingen, betrekt jonge kinderen, of, zoals alleraardigst in "Onder de mimosa's",  een hond in haar verhaal.

Rotterdams Nieuwsblad:

"In al deze romans zijn de dialogen vervuld van diepe inhoud. De hoofdpersonen hebben allen hun moeilijkheden, de schrijfster heeft ze hun niet bespaard en juist dat is het boeiende element. Voortreffelijk is ook de schildering der onderscheidene milieus."


Mieks moeilijkheden


Hanna's vlucht

De Nieuwe Rotterdammer Courant:

"Het boek heeft de kwaliteiten, die wij van het werk dezer schrijfster gewend zijn: een stevige compositie, levendige, soms van humor doortintelde verteltrant, een uitstekende, karakteriserende dialoog, gevoel voor natuurschoon, een gevoelsinhoud onder die feiten."


Ietje's hongerkuur


In de storm

De Haagse Post: 

"Een probleem als de schrijfster hier gesteld heeft, kan alleen door iemand met de fijngevoeligheid en het talent van Sanne van Havelte behandeld en tot een bevredigende oplossing gebracht worden."


Ontmoeting aan het meer

De Vrouw en haar Huis:

"Sanne van Havelte's romans voor teenagers zijn steeds goed geschreven en boeiend; ze hebben de nodige romantiek en liefde, zoals het behoort, en ook een behoorlijke dosis aangenaam opgediende ethiek. Dit geldt ook van haar jongste boek: Ontmoeting aan het meer. De ervaring van Deetje, die na een mislukte vriendschap-liefde door haar
ouders naar Zwitserland wordt gestuurd. Aan het eind van het boek is Deetje gerijpt tot werkelijke volwassenheid."

Het vrije Volk:

"De nieuwe meisjesroman van Sanne van Havelte, Ontmoeting aan het meel, speelt in een Zwitsers chalet, waar een bijzonder bont gezelschap van jonge en oudere mensen bijeen is gebracht.
Het duurt wel even voordat de hoofdpersoon uit het boek, de teenager Deetje, die zelf menig
probleempje heeft op te lossen (zij is om 'bij te komen' door haar ouders naar Zwitserland gestuurd),
met de ingewikkelde verhoudingen in het chalet vertrouwd is geraakt.
Sanne van Havelte weet het milieu, waarin haar figuren zich bewegen, bijzonder boeiend en levendig te schetsen. Nergens vervalt zij, zoals in vele boeken voor oudere meisjes, in de wat dweepzieke trant, die op den duur zo vervelend en nietszeggend is.
De jongelui uit Ontmoeting aan het meer zijn wel romantisch, maar ze blijven daarbij met beide benen op de grond staan. Een alleraardigst boek."