Boekenmuseum

Jeugdliteratuur - Meisjesboeken

         
           

Meisjesboeken

Eigenlijk is het eerste Nederlandse meisjesboek  De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart uit 1782. Het voorwoord bij de eerste druk laat ons de  bedoeling van de auteurs, de dames Wolff en Deken, zien:
Onze hoofdbedoeling is aan te tonen: ‘Dat eene overmaat van levendigheid, en eene daar uit ontstaande sterke drift tot verstrooiende vermaken, door de Mode en de Luxe gewettigd, de beste meisjes meermaal in gevaar brengen om in de allerdroevigste rampen te storten; die haar veracht maken bij zulken, die nimmer in staat zijn, om haar in goedheid des harten en zedelijke volkomenheid gelijk te worden; bij zulken, die zij in 't licht stonden, bij zulken, die het wrede vermaak hebben, om haar, reeds gevallen, dodelijk te grieven, of zich niet te verwaardigen, zich immer in te laten met haar, die niet der Ondeugd, maar der Onbedagtheid ten prooye wierden; dat het ook om die reden, een onschatbaar voordeel voor jonge meisjes is, onder de bescherming te komen van zulke vrouwen, die voorzichtigheid aan minzaamheid en goedhartigheid aan eene beredeneerde onverzettelijkheid verbinden; wijl dit die geenen zijn, onder wier bestuur de beste meisjes ook de braafste vrouwen worden.’

De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart staat  op zichzelf.  Het genre 'meisjesboeken' bestond nog niet.

De vertaling van Little Women van Louisa May Alcott, in 1876 gepubliceerd onder de titel Onder moeders vleugels, wordt vaak gezien als het beginpunt van het genre meisjesboeken.

Zowel Top Naeff als Cissy van Marxveldt heeft aangegeven geďnspireerd te zijn door 'Onder moeders vleugels'.

De rol die het meisjesboekenmeisje speelt is traditioneel gericht op socialisatie. Ze moet leren wat de maatschappij van haar verwacht, niet wat zij zelf wil. Ze moet de door de maatschappij als ‘natuurlijk’ voorgestelde rollen van echtgenote, huisvrouw en moeder leren.

Het 'meisjesboek' heeft vaak een 'meisjesachtige' titel en de omslag toont vaak één of meer meisjes.

Gelukkig waren er ook boeken die meer in zich hadden dan een pedagogische boodschap. Weer noemen we Louise Alcott, Top Naeff,  Cissy van Marxveldt en van later datum Margreet Velsen-Quast. Er zijn meer auteurs van meisjesboeken te noemen, zoals  Nanda, (=Mimi van der Heuvel), Sanne van Havelte, Leni Saris, Fenna Feenstra, De Lange-Praamsma en vele anderen.

Ondanks de vele kritiek die er altijd is geweest op het traditionele meisjesboek, hebben zeer veel meisjes meer dan een eeuw lang genoten van datzelfde traditionele meisjeboek.

Bron o.a.:

Over grenzen
De adolescentenroman in het literatuuronderwijs
Stichting Lezen reeks 6
Uitgeverij Eburon, Delft
Helma van Lierop-Debrauwer en Neel Bastiaansen-Harks
Over grenzen
De adolescentenroman in het literatuuronderwijs
Stichting Lezen reeks 6
Uitgeverij Eburon, Delft
Helma van Lierop-Debrauwer en Neel Bastiaansen-Harks

Over grenzen
De adolescentenroman in het literatuuronderwijs

Helma van Lierop-Debrauwer en Neel Bastiaansen-Harks

   
     
      20-09-2010
gam hoving