Eenzaam maar niet alleen

 

 

Eenzaam maar niet alleen / door Wilhelmina

Wilhelmina koningin der Nederlanden 1880-1962
Amsterdam: Ten Have 1959

Op het moment dat Wilhelmina als koningin van Nederland afstand deed van de troon en hiermee de weg vrijmaakte voor haar dochter Juliana, had zij 50 jaar geregeerd.

In dit boek schrijft prinses Wilhelmina over haar jeugd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, die werden overschaduwd door de zekerheid dat zij koningin zou worden.

Zij beschrijft de eerste jaren van deze eeuw. Een onzekere tijd waarin zij in afwachting was van het moment dat ze kon ontsnappen aan de plichtplegingen van het leven aan het hof, en contact kon maken met het volk.

Prinses Wilhelmina vervolgt haar verhaal met de moeilijke jaren van neutraliteit tijdens de oorlog van 1914-1918.

Zij was in de jaren dertig een van de eersten die begreep welke dreiging er van Hitler uitging en zij schrijft met kennis van zaken over deze periode. Tegen haar wil gescheiden van haar volk in persoon, maar niet in geest, bleef zij een innig en hartverwarmend contact houden met het Nederlandse volk.

In het laatste deel van haar boek wordt duidelijk waarom Wilhelmina tot een symbool is geworden van de eenheid en onafhankelijkheid van Nederland onder de bezetting door nazi-Duitsland.

Eenzaam maar niet alleen onthult het standbeeld van deze bijzondere vrouw in volle glorie. Met haar dienstbaarheid aan het volk zette ze de traditie voort, die door haar grote voorvader Willem de Zwijger was ingezet. Haar overtuiging, die het belang van goddelijke leiding inziet, ligt aan de basis van dit boek.